Economics

Hướng dẫn Ôn thi môn Luận, Toán-Logic, Kiến thức kinh tế Cao học Kinh tế Quốc dân 2021 (đợt 2) 
Research and Download 
1. Bản mềm môn QUẢN TRỊ HỌC:
2. Bản mềm môn QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC:
3. Bản mềm môn Quản trị tác nghiệp (QTSX):
4. Bản mềm môn Giáo trình QTNNL:
5. Bản mềm môn QT MarKeting
6. Môi trường Bên trong của Doanh nghiệp.pdf


1. Public Expenditure - Giải thích thuật ngữ chi tiêu công:
http://economy-od.wikidot.com/chi-tieu-cong-c-ng
2. Trang web của GS. Mankiw:
3. So sánh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số điều chỉnh GDP (D):
4. Nguyên nhân gây ra lạm phát bằng mô hình AD-AS:
https://is.gd/UHfR77
5. Phân biệt GDP và GNP:
6. Tài liệu nghiên cứu Mô hình I-O:
7. Sai lầm loại 1 và loại 2 trong Kiểm định giả thiết thống kê:
8. Bài toán Chứng minh Bổ đề Lagrange 1 cách tổng quát:
9. Nguồn  gốc và cách hiểu kí tự Sigma:
10. Khảo sát vẽ đồ thị hàm phân bố chuẩn:
11. Tài liệu Mô hình toán Alpha Chiang Mathematical Economics:
12. Sơ đồ Tổng quát nội dung học môn Kinh tế học vi mô:
13. Đặc điểm của Bài toán Min-Max trong Quy hoạch tuyến tính: 
14. Đề kiểm tra Toán Logic Ôn thi cao học Kinh tế Quốc dân
Comments